خانه اخبار استانی اعزام بیمار اورژانسی از خارگ با بالگرد به بوشهر