خانه اخبار استانی اعلام آمادگی دانشگاه خلیج فارس و دانشگاه آزاد بوشهر برای پذیرش مسافران