خانه اخبار ویژه اعلام فهرست تیم‌ملی برای دیدار با ترکمنستان