خانه اخبار استانی افتتاح ستاد مرکزی پزشکیان در بوشهر با سخنرانی آذری جهرمی + زمان