خانه اخبار استانی افتتاح و آغاز 6 طرح شهرداری بوشهر + عکس