خانه اخبار ویژه افخمی: بی‌سواد‌ها درباره خنده من حرف مفت می‌زنند!