خانه اخبار استانی افزایش ۲۳۰ هزار متر مکعب تولید آب از آب‌ شیرین‌کن در بوشهر