خانه اخبار ویژه افشاگری ظریف: در خانه مردم بسته ارزاق و کارت ۳۰۰ هزار تومانی می‌فرستند؛ این مردم عزیزند، شرم کنید + ویدئو