خانه اخبار ویژه افغان‌ها مردم را از این شهر تهران فراری داده‌اند