خانه اخبار ویژه عکس/اقدام جدید آموزش و پرورش، دانش‌آموزان را دق داد