خانه اخبار ویژه امارات مالک ۳۰ درصد سهام میدان گازی دریای خزر!