خانه اخبار استانی امام جمعه بوشهر: بومی‌گزینی جوانان در استخدام وزارت نفت مراعات شود