خانه اخبار استانی امام جمعه بوشهر: مسوولانی که ترک فعل کنند باید پاسخگو باشند