خانه اخبار استانی امام جمعه بوشهر: مشکلات اراضی مردم برطرف شود