خانه اخبار استانی امام جمعه جم: مصلای این شهر باید توسعه یابد