خانه اخبار ویژه امام جمعه رشت: بسیاری از مردمان دنیا امروز دلداده سپاه هستند