خانه اخبار استانی امام جمعه عالیشهر: حضور گسترده در انتخابات یک تکلیف است