خانه اخبار استانی امام جمعه عالیشهر: هر وقت تفکر انقلابی حاکم بوده است ما در دنیا عزیز شده‌ایم