خانه اخبار استانی امام جمعه عسلویه: انگار شهردار کارگر بقالی است، مرتب توسط شورا عوض می شود