خانه اخبار استانی امام جمعه عسلویه: بومی ها را قلع و قمع می‌کنند