خانه اخبار استانی امام جمعه عسلویه: وضعیت آب تا کی باید چنین باشد؟