خانه اخبار ویژه امام جمعه قم: رئیس جمهور باید سرباز ولایت باشد