خانه اخبار ویژه سیدهاشم حسینی بوشهری: امروز طلاب با سیلی صورت خود را سرخ نگاه داشته‌اند