خانه اخبار استانی امیدهای پاس گناوه برای صعود به لیگ برتر فوتبال ساحلی کمرنگ شد