خانه دسته‌بندی نشده امیدواریم این بار پیش بینی هواشناسی درست از آب دربیاد!