خانه اخبار ویژه امیرعبداللهیان: عملیات ۷ اکتبر حماس واکنشی مشروع به اشغالگری بود