خانه اخبار ویژه امیرعبداللهیان: مقامات دیگر کشور‌ها به وضعیت ایران غبطه می‌خورند