خانه اخبار ویژه انتقاد کِندی از حمله آمریکا به سوریه و عراق: از منطقه خارج شوید