خانه اخبار ویژه انسیه خزعلی: دف‌نوازان استادیوم قطر معرف زن ایرانی نیستند