خانه اخبار ویژه اوزونیدیس: سبک بازی پرسپولیس را به استقلال ترجیح می‌دهم