خانه اخبار ویژه اوسمار، جای فرهاد مجیدی را می‌گیرد