خانه اخبار استانی اولین دوره مسابقات همگانی تنیس روی میز در بوشهر با جایزه ۴۸ میلیونی