خانه اخبار ویژه اولین عکس از آملی لاریجانی بعد از شکست در انتخابات