خانه اخبار ویژه اژ‌ه‌ای: چرا باید فعال اقتصادی را ممنوع الخروج کنیم؟