خانه اخبار ویژه اکباتان قرار بود در نیویورک ساخته شود، پول نداشتند در تهران ساختند