خانه اخبار ویژه ایران: هیچ پیامی از آمریکایی‌ها درباره غزه دریافت نکرده‌ایم