خانه اخبار ویژه عکس/ این بازیگر برای دخترانش، یگان ویژه استخدام کرد