خانه اخبار ویژه عکس/ این بازیگر هم مجری تلویزیون شد