خانه اخبار ویژه این بیلبوردها در سطح تهران، حاشیه‌ساز شدند