خانه اخبار ویژه این خودرو، نقش پراید را در افغانستان بازی می‌کند