خانه دسته‌بندی نشده این مجری صداوسیما را از ایران فراری دادند، طلبکار هم شدند!