خانه اخبار ویژه عکس/این مرد ۵۳ آلرژی غذایی کشنده دارد و از خوردن می‌ترسد!