خانه اخبار ویژه بارش‌های سیل‌آسا، بیخ گوش این استان‌ها قرار گرفت