خانه اخبار ویژه عکس/ انتقاد کیهان از بازگشایی یک خانقاه