خانه اخبار ویژه بازیکن منچستر یونایتد خودش را به الاتفاق عربستان پیشنهاد کرد