خانه اخبار ویژه بازی دوستانه مورد علاقه قلعه نویی برای تیم ملی منتفی شد