خانه اخبار ویژه بایدن: آتش بس در غزه تا ماه رمضان دشوار است