خانه اخبار ویژه بایدن به نتانیاهو: در هیچ عملیاتی علیه ایران شرکت نمی‌کنیم