خانه اخبار ویژه با انگ زدن به چهره‌های دلسوز، وحدت در کشور به وجود نمی‌آید