خانه اخبار استانی بخشدار ویژه خارگ: نیروی دائم ثبت احوال در جزیره خارگ مستقر می شود